The International Day of writers in prison 15.11.2011 dedicated to Jovan KoteskiMemories, Essays, Reflections on Jovan Koteski & together with his Poetry and his Readers!
Free the Word! 
Writers Speak their Mind! On 15.11.2011 - The International Day of writers in prison! PEN Center, Poetiki - Center for Creative Writing Skopje, Macedonia
15 ноември, 2011 година


Канцеларијата на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН центар има чест да ве покани на свечениот собир на тема

ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ЈОВАН КОТЕСКИ (1932-2001)

организиран по повод  15 ноември - Меѓународниот ден на писателите во затвор
Свечениот собир се одржа на 15 ноември, 2011 година

ПРОГРАМА

Уводна реч на Катица Ќулафкова
Поздравна реч на Ивица Џепароски, секретар на македонскиот ПЕН центар
Веле Смилевски, претседател и секретар на ДПМ
Блаже Миневски, писател
Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература
Санде Стојчевски, писател
Бранко Цветковски, писател
Науме Радически, писател и професор
Венко Андоновски, писател и професор

Колаж од поезијата на Јован Котески: Драгана Левенска и Теоман Максут

Место: Истражувачки центар Рисимкин (катна гаража Зебра, 4 кат)

Белешка:
Меѓународниот ден на писателите во затвор е основан 1981 година од страна на комитетот за писателите во затвор на Меѓународниот ПЕН центар. Оваа година, 2011, се одбележуваат 50 години од неговото постоење.
По тој повод, ширум светот се организираат бројни активности, под слоганот:
НЕКА СЕ ОСЛОБОДИ ЗБОРОТ!
ПИСАТЕЛИТЕ ГИ КАЖУВААТ СВОИТЕ МИСЛИ!

Линкови:
15.11.2011, 16:51

Трагиката на писател во затвор

Вчера, во Истражувачкиот центар „Рисимкин“ беше одбележен Меѓународниот ден на писатели во затвор, со свечен собир на тема „Животот и делото на Јован Котески“.

„Треба објективно и со чиста свест да се потсетиме на личноста на Јован Котески, кој е исклучително значаен за современата македонска поезија. Котески беше човек со отворена и сензибилна свест во која е втисната трагиката на писател во затвор“, рече Катица Ќулавкова, која го отвори овој настан како потпретседателка на Mеѓународниот ПЕН центар, во чии рамки пред точно 51 година е формиран Комитетот за писатели во затвор. „Слободата е предуслов за мир, мирот е предуслов за демократија, а демократијата е предуслов за слобода“, додава Ќулавкова, потсетувајќи дека Котески е поет кој со децении бил следен и затворан. 

Професорот Иван Џепаровски истакна дека чувствува морална обврска да проговори за писателите во затвор. „Затворот е гранична состојба, каде што човекот е оставен самиот на себе. Светскиот ПЕН-центар се обидува да им испрати зрак светлина на оние на кои им треба“, зборуваше Џепаровски, додавајќи дека треба да се бориме против ваквите состојби и да го кренеме својот глас и протест против неправедното сместување на писателите во затвор.

Лани беше одбележана 50-годишнината од формирањето на Комитетот во рамките на конгресот на Меѓународниот ПЕН-центар во Бразил, како резултат на отпорот и обидот да се замолчат критичките гласови во светот. 

Меѓународниот ден на писателите во затвор беше одбележан со посвета на делото на Котески, бидејќи оваа година се навршуваат точно десет години од неговата смрт. Собирот го организираше канцеларијата на потпретседателот на Меѓународниот ПЕН и на ПЕН-колекцијата „Разноликост“. На неа, покрај Ќулавкова и Џепаровски, учествуваа и: Венко Андоновски, Веле Смилевски, Блаже Миневски, Санде Стојчевски и други. Инаку, Меѓународниот ден на писателите во затвор е основан во 1981 година од страна на Комитетот на писатели во затвор, така што вчера се навршија 30 години од неговото постоење. (С.У.)


Свечен собир на тема „Животот и делото на Јован Котески“ по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на писателите во затвор се одржа денеска во просториите на Истражувачкиот центар „Рисимкин“ во Скопје.

Настанот го отвори потпретседателката на меѓунадорниот ПЕН центар, Катица Ќулавкова која истакна дека станува збор за поет кој со децении бел следен и затворен.
- Треба објективно и со чиста свест да се  потсетиме на оваа личност која е исклучително значајна за македонската современа поезија - истакна Ќулавкова додавајќи дека станува збор за човек со отворена и сензибилна свест во која е втисната трагиката на писател во затвор.

Професорот Иван Џепаровски го поздрави овој свечен собир истакнувајќи дека чувствува морална обврска да прогови за писателите во затвор.

- Затворот е гранична состојба каде човекот е оставен самиот на себеси и има потреба од поддршка од надвор. Светскиот ПЕН центар се обидува тој зрак светлина да им го испрати на оние на кои им треба- истакна тој.

Тој додаде дека треба да се бориме против ваквите состојби и да го кренеме својот глас и протест против неправедното сместување на писателите во затвор.

Меѓународниот ден на писателите во затвор е основан во 1981-та година од страна на комитетот на писатели во затвор на Меѓународниот ПЕН. Денес се одбележуваат 30 години од неговото постоење.

Poetiki, Center for Creative Writing (Facebook)За Јован Котески

1. Целосна блог-архива за животот и творештвото на македонскиот поет Јован Котески (1932-2001). Блогот ги содржи целокупните поетски збирки на Јован Котески од 1958 до 2000, како и неговата лична и творечка архива.

2.Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

3.Сите дериватни дела (правењето песни, раскази, романи, музика, сликарство, вајарство, документарци, филмови, стрипови, спотови, танц, фотографија, дизајн, мода, видео-игри, виртуелни светови... научни и стручни текстови, теорија и филозофија, публицистика... врз основа на песните од Котески) се дозволени, доколку не се користат за комерцијални цели и доколку се наведе изворот и авторот.

4.Авторот на дериватските дела мора целосно да го наведе текстот на оваа лиценца (на истиот начин како што се појавува овде).

5. Доколку некој автор спомнат на блогот смета дека се повредени неговите/нејзините авторски права, може да ја контактира Јасна Котеска на jasnak@gmail.com

...за Јован Котески од Јасна Котеска

Линкови за Јован Котески

Multimedia


Каменоресци. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк
Кајмакчалан. Антонио Павловски. Студио Пешевски. Линк

База на податоци за книгите на Котески

Базата ги содржи:
1. Насловот на збирката
2. Годината на издавање
3. Издавачот и серијата
4. Пагинација и димензии на книгата
5. ISBN (кадешто го има)
6. Насловна корица

I. Збирки песни

1. Насмевка пред зорите (1958)
2. Земја и страст (1958)
3. Злодоба (1963)
4. Тежина (1965)
5. Пеплосија (1966)
- Земја и страст, 2 изд. (1971)
6. Сенки (1972)
7. Зелени порти (1975)
8. Хераклеја (1978)
9. Поморија (1981)
10. Бденија и сновиденија (1982)
11. Полилеј (1983)
12. Плодови (1984)
13. Тапија (1985)
14. Сончева белегија (1990)
15. Живожарица (1990)
16. Морници (1991)
17. Ралица (1992)
18. Лелејка (1994)
19. Самотија (1994)
20. Трагач (1996)
21. Приќе (1997)
22. Одрон (1998)
23. Разор (1999)
24. Кртечина (2000)

II. Избор од поезијата

1. Злодоба (1992) - избор
2. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - избор
3. Празник (1995) - избор
4. Решетки (1996) - избор од затворската лирика
5. Јован Котески (2000) - тротомен избор
6. Сончева белегија (2008) - избор

III. Препеви

1. Pesme/Песни (1974) - српски
2. Dragoste si moarte (1981) - романски
3. Strah i duša (1984) - српски
4. Поезија, Poetry, Poesie, Поэзия (1993) - англиски, француски, руски.

IV. Песни за деца

1. Глувчето со двоглед (1991)

V. Книги за Котески

1. Поезијата на Јован Котески (2003) од Миодраг Друговац

Избрани песни

Јован Котески
АЛКИ (1984)

(старзаманско оро, по војната)


Писнува свирката на катун Еѓупци,
збива планината в подмолен татон.
Едно старче ја крева раката,
ногата ја подава како да влегува в гроб,
го фаќа ритамот на расплаканото пиле
и опа! - го почнува орото. Еден по друг
како алка со алка се врзува синџирот,
се издолжува од премалени тела.
На крајот од овој божји сплет
едно извалкано детиште со лице пердувче
го крева рачето во знак на лага
и со камшикот сплетен од живи тела
почнува да го камшикува господа
скриен во свирката што плаче.


Jован Котески
Трагач (1995)
поема

- извадок-

Пред да избереш девојка за жена
најпрвин избери огледало
на кое ќе се огледува муце од видра!
Според бојата на земјата по која се втиснуваат
твоите траги
одреди ѝ го тварот, не заборавај го зборот!
Храни ја извесно време со суво грозје
како што се хранат канаринките.
Пред да зачекориш во подвигот погледни ѝ ги забите
(бели?)
кажи ѝ неколку простени молитви гласно и јасно!
Наостри ја сабјата како секавица
низ Димна гора за да ти се гледа . . .
Потковај го коњот наопаку со клинци
- жолти дукати.
Не пропуштај го галавниот адут - виното.
Пред да избереш девојка за жена
појди на чешма и со часови гледај го млазот вода . . .


Колку и да ти се открива како светица
таа ќе ти ја одземе силата, човеку, не Господ.
Не срди се што не ти ја дополнила чашата
течен ќилибар, таа ја знае суровата мера.
И не бегај од неа како овчар од магла,
не оставај ја усвитена фурна,
таа ќе го пече тоа што ќе го рече
па макар ти да се здробиш на парчиња во Солунско!
Не број го времето со часови, денови, години,
симни го јарчето на сржбата од вратот
и врати се кај што се врти вретеното . . .
Инаку таа знае да биде и црвена мравка,
ќе ти ги растури името и куќата.
Ќе те остави гол како пиштол
а своите рудни богатства на имањето
ќе му ги отстапи на Беле Костурчето
што ќе ѝ ги прекопува со жешка казма!